Utveksling høsten 2020

Gitt den uoversiktlige situasjonen har KHiOs ledelse tatt en beslutning om at det ikke vil være studentutveksling høsten 2020. Det er fortsatt uvisst hvordan dette påvirker utvekslingen våren 2021. KHiO ser inntil det på muligheter for alternative former for mobilitet for det kommende semesteret.