Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utdanningsforum

Pedagogisk delingsarena ved Kunsthøgskolen i Oslo, våren 2022.

Prorektor for utdanning i samarbeid med utdanningsutvalget lanserer Utdanningsforum, en ny kollegial delingsarena.

Utdanningsforum er et lavterskeltilbud for å få i gang diskusjon og engasjement rundt utdanningsfaglige spørsmål på Kunsthøgskolen på institusjonsnivå og et sted å møte kolleger på tvers av studieprogram og avdelinger. Utdanningsforum kan være både på norsk/skandinavisk eller engelsk, ut fra den aktuell ansattes prosjekt og kontekst.

Vårens pilot vil være månedlig frokostmøter kl. 08.15-08.50 på biblioteket med servering av kaffe og bakverk.

Vi inviterer en faglig ansatt som deler sitt pågående utdanningsprosjekt eller utdanningspraksis (15-20 min) og hvor det blir en dialog og refleksjonssamtale i etterkant (15-20 min) moderert av prorektor for utdanning. Vi håper dette kan bli en hyggelig og inspirerende start på arbeidsdagen som samtidig ikke forstyrrer normal arbeidsdag fra kl. 09.

Her er foreløpig program for de fire første frokostmøtene:

1. mars
Petra Fransson, førsteamanuensis teater

«Etik som konstnärlig och pedagogisk metod – att integrera filosofi i färdighetsträningen på grundutbildningen för skådespelare»

29. mars
Ida Falck Øien, førsteamanuensis design

«Å styrke relasjonen mellom teori og praksis, samt fremme studentaktiv læring»

26. april - AVLYST ny dato 31. mai kl 11.30-12.30
Lotte Grønneberg, førsteamanuensis design

«Studentsentrert og studentaktiv undervisning gjennom metoden samarbeidslæring»

Høsten 2022 (dato kommer)
Heidi Haraldsen, førsteamanuensis dans

«Læringsavatar – et DIKU finansiert prosjekt for utvikling av en 3D visualiseringsapp for å skape nye digitale læringsressurser som kan stimulere studentaktive læringsprosesser i dans- og bevegelsesfag»

Invitasjon til hvert enkelt frokostmøte vil bli sendt ut som en kalenderinnkalling i Outlook. Vi ber om at deltakere godtar innkallingen så vi får oversikt over hvor mange som kommer for å sikre nok kaffe og bakst. Velkommen!

PS. Dersom det er ønske om hybrid variant for de som ikke er til stede på Kunsthøgskolen på aktuelle datoer, gi oss et vink om det. Men det er først og fremst tenkt som et fagsosialt tiltak med fysisk oppmøte.
Ved spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Ingeborg Røsberg på ingerosb@khio.no.