Tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse ved KHiO

Bydelshelsetjenesten har i dag fått melding om at det er påvist smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokk) hos en student ved avdeling Dans.

English version

Det går bra med studenten og foresatte og medstudenter i klassen er varslet.
Da dette er en alvorlig sykdom blir også alle studenter og ansatte orientert og med informasjon om hva en bør være oppmerksomme på ved eventuelle symptomer.

Bydelsoverlegens vurdering er at risikoen for smitte er lav.
Ved mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse bør en likevel ta øyeblikkelig kontakt med fastlege eller legevakt.
Legevakten, tlf.: 116117

Tirsdag 24. april kl. 15.30—16.00 blir det avholdt et eget informasjonsmøte med bydelsoverlege Bovim i Auditoriet.

Vedlagt følger brev fra bydelsoverlegen med informasjon om sykdommen, smittemåte og sykdomsutvikling, symptomer og vaksinasjon og behandling.
Vi oppfordrer samtlige studenter og ansatte til å lese vedlagte informasjonsskriv (pdf).