Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Tilbud om UH-pedagogisk kurs

KHiO og NiH tilbyr nå et mobulbasert og fleksibelt kurs i universitets- og høgskolepedagogikk for ansatte studieåret 2022-23.

UH-pedagogisk kursfor ansatte ved KHiO studieåret 2022-2023

Pedagogisk basiskompetanse er et modulbasert og fleksibelt kurs i universitets- og høgskolepedagogikk for ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo og Norges idrettshøgskole.

Kurset er ment å sikre at ansatte lærere har den utdanningsfaglige kompetansen som kreves ved tilsetting i faglige og vitenskapelig stillinger. Kurset er lagt opp med 5 basismoduler og 3 meritterende påbygningsmoduler. Basismodul 1 og 2 er obligatoriske og må tas først (60 + 60 timer), deretter kan du bygge på med 2 valgfrie moduler (40 + 40 timer). De meritterende modulene sikter inn mot professoropprykk og status som merittert utdanner.

Les mer om kursene og de ulike modulene her: Utviklingsprogram for pedagogisk basiskompetanse - Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

Har du spørsmål, ta kontakt med prorektor for utdanning Heidi M. Haraldsen heidhara@khio.no

Påmelding

Ansatte bes henvende seg til sin dekan, som melder inn sine prioriterte ansatte til kursmodulene. Det er også mulig å melde seg direkte til prorektor for utdanning; heidhara@khio.no

Ansatte som har krav om å tilegne seg denne kompetansen innen 2 år prioriteres først. Deretter åpnes det for fri påmelding 6 uker før kursoppstart via epost til prorektor for utdanning: heidhara@khio.no

Kurstilbud 2022-2023

Modul Innhold Tidspunkt
Basismodul 1
Lærerrolle
• Kunnskapssyn, læringssyn og pedagogisk ståsted
• Lærer- og veilederrollen
• Etikk, makt, inkludering og mangfold
• Betydningen av et psykososialt læringsmiljø
Samling 1: uke 38 man+ fre Samling 2: Uke 50 ons
Basismodul 2
Undervisning
• Innføring i generell didaktikk og noen sentrale didaktiske modeller
• Bruk av fagspesifikke og varierte arbeidsformer tilpasset ulike læringssituasjoner
• FoU/KUF-basert undervisning
• Sentrale styringsdokumenter og studieplan • Innføring i standardbruk av Canvas
Samling 1: uke 2 man+ fre
Samling 2: uke 24 ons
Basismodul 3
Veiledning
• Veiledningsteori, modeller og former
• Relasjonskompetanse og kommunikasjon
• Trening av veiledningsferdighet og forløp
• Bruk av studentmentorer som veiledere
Samling 1: uke 2 man+ fre
Samling 2: uke 23 ons
Basismodul 4
Fleksibel og digital undervisning
• Hva mener vi med digitale verktøy
• Hensiktsmessig bruk av Canvas og video
• Hvordan øke studentaktivitet før, under og etter undervisningsøkten
• Utvalgte studentresponssystemer og dynamiske presentasjonsverktøy
Samling 1: uke 38 man+ fre
Samling 2: Uke 50 ons
Basismodul 5*
FOU/KUF basert utviklingsprosjekt
• FoU/KUF-basert undervisning
• Scholarship of teaching and learning (SoTL)
• Utforskning knyttet til egen undervisning
Samling 1:* uke 24 man+ fre
Samling 2: uke 22 ons

*går et helt studieår med oppstart uke 24 i studiåret i forkant