Styrevalg

Det er nå tid for å nominere kandidater til stille som studentrepresentanter til styret.

Hvilken student vil du skal representere DEG?
Nominer i dag!

Nominasjonsskjema vil bli sendt ut til din e-post på KHiO (se etter STYREVALG).
Fyll ut dette skjema og lever til resepsjonen i en forseilet konvolutt.
Merk klart og tydelig med "Valg 2018 - styremedlem".

Nominasjons deadline: 30. oktober kl. 15:00.