Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Styremøte 8. desember 2020

Styret skal blant annet behandle budsjett for 2021, endring av opptaksfrekvens for master i teater, det kommende rektorvalget, endringer i KHiOs valgreglement, ansettelse av seksjonssjef teknisk produksjon og orientering om det kommende Nokut-tilsynet.

Styremøtet er torsdag 8. desember 2020 kl. 10.00-16.00.
Zoom-lenke for å registrere seg til møtet, klikk her.

1. Konstituering
S-sak 73/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoller
S-sak 74/20 Protokoll fra styremøte 5/2020 og ekstraordinært styremøte 29.10.2020

3. Beslutningssaker
S-sak 75/20 Budsjett 2021
S-sak 76/20 Fornying og oppgradering av scenelys
S-sak 77/20 Kvalitetsrapport 2019-2020
S-sak 78/20 Endring av opptaksfrekvens for Master i Teater
S-sak 79/20 Brev av 16.11.2020 fra fagansatte til styret
S-sak 80/20 Endringer i KHiOs valgreglement
S-sak 72/20 Valg av rektor og prorektor – interimsløsning (u.off)
S-sak 81/20 Kalling (u.off.)
S-sak 82/20 Tilsetting av seksjonssjef Teknisk produksjon (u.off)

4. Orienteringssaker
S-sak 49/20 Mangfold og likestilling
S-sak 83/20 Valg av rektor og prorektor – fremdriftsplan
S-sak 84/20 Implementering av KHiOs investeringspolicy
S-sak 85/20 Modell for forskningsledelse - lokal forskningsledelse
S-sak 86/20 NOKUT-tilsyn – status i planleggingen
S-sak 87/20 Periodisk evaluering av studietilbud – status (muntlig)
S-sak 88/20 Utdanningsfaglig kompetanse (muntlig)
S-sak 38/20 Koronapandemien - KHiOs håndtering
S-sak 89/20 Orienteringer
- Ledelsen
- Studentrådet

Innkalling og sakspapir til møtet ligger ute på khio.no