Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Styremøte 27. oktober 2020

Styret skal m.a. tilsetje fungerande direktør, fastsetje mandat for utval for mangfald og likestilling oppnemne medlemer til KUF-utvalet.

Styremøtet er tysdag 27. oktober 2020 kl. 10.00-14.00

Det er mogleg å følgje styremøtet via Zoom.

Forslag til dagsorden

1. Konstituering
S-sak 57/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoller
S-sak 58/20 Protokoll fra styremøte 4/2020 og ekstraordinært styremøte 3/2020

3. Beslutningssaker
S-sak 49/20 Mangfold og likestilling
S-sak 59/20 Fungerende direktør (u.off)
S-sak 60/20 Endring i innstillingsutvalgene for stillingene som høgskoledirektør og seksjonssjef teknisk produksjon
S-sak 61/20 Statsbudsjettet 2022 – forslag utenfor rammen
S-sak 62/20 Oppnevning av medlemmer til KUF-utvalget
S-sak 63/20 Kreering til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

4. Orienteringssaker
S-sak 64/20 Internregnskap per 31.8.2020 med prognose for 2020
S-sak 65/20 Tertialregnskap for 2. tertial 2020
S-sak 66/20 Statsbudsjettet 2021
S-sak 67/20 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget 2019-2020
S-sak 38/20 Koronapandemien - KHiOs håndtering
S-sak 68/20 Orienteringer
- Ledelsen
- Direktøren oppsummerer sin periode ved KHiO
- Studentrådet

Innkalling og sakspapir til møtet ligg ute på khio.no

Styret er øvste organ ved Kunsthøgskolen i Oslo. Styret er oppnemnt for perioden 1.8.2019 til 31.7.2023. Studentrepresentantane som står på val kvart år.