Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Styremøte 26. oktober

På saklista står mellom anna strategiprosess, oppfølging av Nokut-rapport, mal for kunngjering av dekanstillingar og statsbudsjettet 2023 – framlegg utanfor ramma.

Tysdag 26.10.2021 kl. 10.00-14.00.
Zoom møtelenkje

Forslag til dagsorden
1. Konstituering
S-sak 60/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Protokollar
S-sak 61/21 Protokoll frå styremøte 3/2021
3. Beslutningssaker
S-sak 62/21 Statsbudsjettet 2023 – forslag utanfor ramma
S-sak 63/21 Mal for kunngjeringstekst for dekanar
4. Diskusjonssaker
S-sak 64/21 Strategi – plan for prosess
S-sak 52/21 NOKUT – planar for vidare oppfølgjing - framdriftsplan
5. Orienteringssaker
S-sak 65/21 Internrekneskap per 31.8.2021 med prognose for 2021
S-sak 66/21 Tertialrekneskap for 2. tertial 2021
S-sak 67/20 Statsbudsjettet 2022
S-sak 68/21 Årsrapport frå læringsmiljøutvalet 2020-2021
S-sak 38/20 Koronapandemien - KHiOs handtering
S-sak 69/21 Orienteringar fra leiinga
S-sak 70/21 Orienteringar frå Studentrådet
6. Eventuelt
Sakspapir og innkalling finner du khio.no.