Styremøte 19. januar 2021

Styret skal blant annet behandle ansettelse av direktør, prorektor for forskning og utlysning av dekanstilling ved avdeling operahøgskolen. I tillegg årsrapport 2020 og modell for forskningsledelse, samt tildelingsbrev for 2021.

1. Konstituering

S-sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoller

S-sak 2/21 Protokoll fra styremøte 6/2020.

3. Beslutningssaker

S-sak 48/20 Ansettelse av Høgskoledirektør (u.off.)
S-sak 49/19 Ansettelse av prorektor forskning (u.off.)
S-sak 3/21 Utlysning stilling som dekan ved avd. Operahøgskolen (u.off.)
S-sak 4/21 Årsrapport 2020 – styrets beretning
S-sak 5/21 Retningslinjer for periodisk evaluering av studietilbud på Kunsthøgskolen i Oslo
S-sak 85/20 Modell for forskningsledelse – lokal forskningsledelse

4. Orienteringssaker

S-sak 6/21 Arealprosjektet – Rapport fra Statsbygg (Orientering fra Statsbygg)
S-sak 7/21 Utkast til årsrapport (orientering og overordnede innspill)
S-sak 8/21 Tildelingsbrev 2021

Innkalling og sakspapir til møtet ligger ute på khio.no. Styremøtet kan følges i Zoom.