Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Styremøte 15. juni 2021

Blant beslutningssakene som styret skal behandle er faglige kollegiale organ på institusjonsnivå, valg av nytt styre til FKDS, forskningsintegritet og god forskningspraksis, ansettelse av dekan ved avdeling kunst og håndverk og kreering til ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Styremøte er tirsdag 15. juni 2021 kl. 10.00-14.00. Lenke til Zoom.

1. Konstituering
S-sak 30/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoller
S-sak 31/20 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3/2021

3. Beslutningssaker
S-sak 32/21 Faglige kollegiale organ på institusjonsnivå
S-sak 34/21 Valg av nytt styre til FKDS
S-sak 36/21 Forskningsintegritet og god forskningspraksis
S-sak 45/21 Ansettelse av dekan ved avdeling Kunst og håndverk (u.off)
S-sak 37/21 Kreering til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid
S-sak 38/21 Møteplan studieåret 2021-2022

4. Diskusjonssaker
S-sak 33/21 Overordnede prioriteringer budsjett 2022
S-sak 39/21 Kvalitetsrapport 2019-2020 – oppfølging

5. Orienteringssaker
S-sak 40/21 Oppfølging av Etatsstyringsmøtet 7.6.2021
S-sak 41/21 Tertialregnskap for 1. tertial 2021
S-sak 42/21 Internregnskap og budsjettkontroll per 30.4.2021
S-sak 43/21 Plan for evalueringen av organiseringen av KHiO
S-sak 35/21 Utdanningsfaglig kompetanse
S-sak 44/21 Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK 2021) - statusS-sak 21/21 Kartlegging scenografiressurser
S-sak 38/20 Koronapandemien - KHiOs håndtering (muntlig)
S-sak 46/21 Orienteringer fra ledelsen
S-sak 47/21 Orienteringer fra Studentrådet

6. Eventuelt

Innkalling og sakspapir til møtet ligger ute på khio.no