Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Styremøte 14. desember 2021

Styret skal blant annet behandle investeringspolicy, budsjett for 2022, kvalitetsrapport 2020/21 og styrets beretning til årsrapport 2021, samt diskutere internrevisjon.

Tidspunktet for styremøtet er tirsdag 14.12.2021 klokken 10.00-12.30. Møtet avholdes digitalt på Zoom (møtelenkje).

Sakspapirer ligger på styrets side.

1. Konstituering

S-sak 71/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoll

S-sak 72/21 Protokoll fra styremøte 4/2021

3. Beslutningssaker

S-sak 73/21 KHiOs investeringspolicy – forslag til endring S-sak 74/21 Budsjett 2022 S-sak 75/21 Investeringsplan S-sak 81/21 Avsetning av mindreforbruk per 31.12.2021 S-sak 76/21 Kvalitetsrapport 2020-2021 S-sak 77/21 Årsrapport 2021 – styrets beretning

4. Diskusjonssaker

S-sak 78/21 Internrevisjon

5. Orienteringssaker

S-sak 38/20 Koronapandemien - KHiOs håndtering S-sak 79/21 Orienteringer fra ledelsen S-sak 80/21 Orienteringer fra Studentrådet

6. Eventuelt