Studiestart 4. januar 2021

All ordinær undervisning blir digital fram til 18. januar 2021.

Informasjon om studiestart 4. januar 2021

All ordinær undervisning blir digital fram til 18. januar 2021.

Regjeringen har 2. januar 2021 besluttet at all ordinær undervisning skal være digital fram til 18. januar 2021
– se pressemelding fra regjeringen.no: Det blir ingen fysisk undervisning på campus for studenter før 18. januar.

Det betyr at de studentene som ønsker, og har anledning, kan bli igjen der de har vært gjennom juleferien og unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestedet.

KHiO er ikke stengt, men forholder seg til føringene fra regjeringen på følgende måte:

Undervisning
All undervisning må gjøres digitalt, eller utsettes hvis dette ikke går, til etter 18. januar. Mer informasjon kommer i begynnelsen av uken etter et videomøte med Kunnskapsdepartementet da vi får en presisering av beslutningen.

Bibliotek, arbeidsplasser, verksteder, scener, studioer og atelier
Campus er åpent for studentenes eget arbeid og øvning som må gjøres på campus med de samme smittevernreglene som før jul.

Hjemmekontor og arbeidssituasjon
Ordning med hjemmekontor praktiseres som før jul. Se informasjon her om retningslinjer i koronasituasjonen.

Nye regler for innreise til Norge som også gjelder norske statsborgere
For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Se informasjon her om registrering av innreise til Norge.

Testplikt for reisende til Norge
Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt. Se informasjon her om testplikt.

Denne informasjonen vil bli oppdatert mandag 4. januar 2021 etter at KHiO har mottatt mer informasjon fra Kunnskapsdepartementet.

Oppdatert informasjon i forbindelse med smittevern blir fortløpende oppdatert på khio.no/korona