Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studiebarometeret 2018

Studiebarometeret 2018

Den nasjonale undersøkinga om studiekvalitet er nå publisert.

Alle andreårsstudentar på bachelor og masterstudium fekk i oktober 2018 tilsendt ei spørjeundersøking om studiekvalitet og resultata frå universitet og høgskolar som har delteke er offentliggjort i portalen http://studiebarometeret.no

På KHiO har 70 studentar svart, noko som gjev ein svarprosent på 32 %.

KHiO-studentane scorar nokså likt landsgjennomsnittet. I kategorien «eige engsjement» scorar KHiO litt over (4.2), i kategorien «yrkesrelevans» litt under (3.0) landsgjennomsnittet.

-Vi registrerer at Studiebarometeret 2018 viser få utslag i høve til 2017, og at studentane på Kunsthøgskolen framleis er motiverte, hardtarbeidande og generelt tilfredse med studieprogramma, seier rektor Jørn Mortensen i ein kommentar. -Vi ser at det - i dei programa det er gitt tilbakemelding frå - vert etterlyst meir informasjon om arbeidslivet, og dette vil vi bruke i vårt løpande kvalitetssikringsarbeid. Ved revisjon av våre studieplanar vil blant anna profesjonsførebuingar ha spesielt fokus.

Les Studiebarometeret 2018 for KHiO her.