Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studentundersøkelsen 2020-21

KHiO-studentene er fornøyde med valg av studietilbud, men studenttilfredsheten har gått ned. Koronasituasjon har preget studiesituasjonen og studentenes tilfredshet. Svarprosenten har gått opp fra fjorårets 30 % til 42 % i år.

I årets undersøkelse var det lagt inn noen nye spørsmål. For å få vite mer om hvordan KHiO-studenten har opplevd et studieår preget med pandemi, var det lagt inn flere spørsmål om hvordan studentene har opplevd studenttilværelsen i et år preget av korona. Det er også lagt inn spørsmål om diskriminering.

Hovedfunn

Studenttilfredsheten har gått ned fra 4 til 3,4 og studentene er lite tilfredse med digital undervisning. Undervisning og læring i KHiOs studieprogram er nært knyttet til fysiske læringsarealer, og redusert eller manglende tilgang til campus preger studentenes opplevelse av både studie- og livssituasjonen. Flere oppgir å ha lav motivasjon, er ensomme og bekymret for seg selv og andre.

For få studenter vet hvor de kan henvende seg for å få hjelp dersom de opplever mobbing, diskriminering eller uønsket seksuell oppmerksomhet og for få opplever at det følges opp på en god måte.

– Det skal være nulltoleranse for mobbing, diskriminering eller uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Anne-Linn Akselsen, prorektor for utdanning. 

– Svarene i studentundersøkelsen viser at studenter på KHiO opplever dette og ett tilfelle er ett tilfelle for mye. Det er viktig at studentene vet at de må melde ifra om dette og at saker blir fulgt opp, sier Akselsen.

Her kan du si ifra om læringsmiljøet

Studentundersøkelsen 2020-21 (pdf)