Studentundersøkelsen 2017

238 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2017, det utgjør 50 % av den totale studentmassen ved KHiO.

Bakgrunn

Studentundersøkelsen er en årlig undersøkelse som kartlegger studentenes tilfredshet med læringsmiljøet ved KHiO. Formålet er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling og gi nyttig informasjon om læringsmiljøet ved KHiO. Undersøkelsen er utviklet av, og revideres i samråd med, læringsmiljøutvalet som er sammensatt av representanter både fra fagansatte og studentene.

2017

Studentundersøkelsen 2017 ble presentert på allmøte for ansatte og studenter 10. april.

Undersøkelsen er delt inn i kategorier og hovedfunnene viser relativt små variasjoner fra siste år.

Se hele dokumentet Studentundersøkelsen 2017 her (pdf)

Veien videre

10. april
Rektor og direktør gir en kort informasjon på allmøte for studenter og ansatte

april/mai
Rapporten behandles i avdelinger og seksjoner
Studentutvalg involveres i arbeidet på avdelingene
Publisering av undersøkelsen på intranett når arbeider i avdelinger og seksjoner er i gang

3. mai
Behandling på utvidet ledermøte (inkl. studentrådsrepresentanter)
Hovedfokus i diskusjonen blir tiltak som krever refleksjon og handling på tvers av avdelinger og seksjoner

24. mai
Handlingsplaner behandles i utvidet ledermøte

mai/juni
Rektor og direktør gir tilbakemelding til studentrådet om overordnede vurderinger og tiltak
Læringsmiljøutvalet (LMU) behandler handlingsplanene
Dekaner gir tilbakemelding til studenter om avdelingenes vurderinger og tiltak

Handlingsplan

Skjema for handlingsplan i avdelinger/seksjoner (word)