Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studentundersøkelsen 2017

238 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2017, det utgjør 50 % av den totale studentmassen ved KHiO.

Bakgrunn

Studentundersøkelsen er en årlig undersøkelse som kartlegger studentenes tilfredshet med læringsmiljøet ved KHiO. Formålet er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling og gi nyttig informasjon om læringsmiljøet ved KHiO. Undersøkelsen er utviklet av, og revideres i samråd med, læringsmiljøutvalet som er sammensatt av representanter både fra fagansatte og studentene.

2017

Studentundersøkelsen 2017 ble presentert på allmøte for ansatte og studenter 10. april.

Undersøkelsen er delt inn i kategorier og hovedfunnene viser relativt små variasjoner fra siste år.

Se hele dokumentet Studentundersøkelsen 2017 her (pdf)

Veien videre

10. april
Rektor og direktør gir en kort informasjon på allmøte for studenter og ansatte

april/mai
Rapporten behandles i avdelinger og seksjoner
Studentutvalg involveres i arbeidet på avdelingene
Publisering av undersøkelsen på intranett når arbeider i avdelinger og seksjoner er i gang

3. mai
Behandling på utvidet ledermøte (inkl. studentrådsrepresentanter)
Hovedfokus i diskusjonen blir tiltak som krever refleksjon og handling på tvers av avdelinger og seksjoner

24. mai
Handlingsplaner behandles i utvidet ledermøte

mai/juni
Rektor og direktør gir tilbakemelding til studentrådet om overordnede vurderinger og tiltak
Læringsmiljøutvalet (LMU) behandler handlingsplanene
Dekaner gir tilbakemelding til studenter om avdelingenes vurderinger og tiltak

Handlingsplan

Skjema for handlingsplan i avdelinger/seksjoner (word)