Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studentallmøte 4.2. - gjør kunst og håndverk bedre

Studentallmøte 4.2. - gjør kunst og håndverk bedre

4. februar kl. 10.00 til 12.00 inviterer SU ved avdeling kunst og håndverk til møte og åpent diskusjonsforum i Formsalen. Dette er åpent for både studenter og ansatte.

Hei!
Vil du endre hverdagen din på KHiO?
Ta del i vår åpne diskusjon "GJØR KUNST OG HÅNDVERK BEDRE".

For English scroll down

Vi, studentrepresentantene, inviterer til vårt diskusjons-arrangement fredag 4. februar kl. 10.00 til 12.00 i Formsalen (under kantina).

Vi ønsker å oppmuntre til samtaler og skape et trygt rom for å være åpne om strukturelle og organisatoriske problemer vi som studenter står overfor i hverdagen på avdelingen vår! Dekanen for kunst og håndverk er invitert, samt ansvarlige for verkstedene og alle professorene og lærerne. Her er noen temaer vi ønsker å ta opp: Tilgjengelighet, organisering av tekniske introduksjonskurs og viktigst av alt den sviktende kommunikasjonen vi står overfor. (Har du noe annet på hjertet du ønsker å ta opp, ta gjerne kontakt før møtet).

Vi oppfordrer deg virkelig til å komme på dette møtet, vise din tilstedeværelse, snakke for deg selv og bli med i diskusjonen. Hvis du føler deg bekymret for covid-situasjonen, vil vi sette opp et alternativ med mulighet for å bli med på Zoom. Linken sendes ut dagen før. Til alle dere som kommer personlig – dere blir ønsket velkommen med gratis kaffe og snacks!

 
Ta denne invitasjonen seriøst for å få mest mulig ut av tiden din på denne skolen!

Vi sees neste fredag!

SU Team (Aasa, Kevin, Josephine, Henriette, Sarah)

English

HI!
Do you want to change your everyday life at KHiO?
Take part in our open discussion about „IMPROVING ART AND CRAFT“.

We, the student representatives, are inviting you to join our discussion event on Friday the 4th of Feb. at 10:00 until 12:00 in Formsalen Room (beneath the cantina).

We want to encourage the conversation and create a safe space to be open about structural and organisational problems we as students are facing day to day in our department!
The dean of Art and Craft is invited, as well as the head Master of the workshops and all the professors and teachers.

Here are a few topics we want to address: Accessibility, organisation of technical introduction courses and most importantly the failing communication we are facing. (If you have something else on your heart, you would like to bring to the table, feel free to contact us before the meeting)

We really encourage you to come to this meeting, show your presence, speak up for yourself and join the discussion. If you feel worried about the Covid situation, we will set up a hybrid format with the possibility to join on Zoom. The link will be sent out a day before the event.

For all of you who come personally - you will be welcomed with free coffee and snacks!

Please take this invitation serious to make the most of your time at this school!

See you next Friday!

SU Team (Aasa, Kevin, Josephine, Henriette, Sarah)