Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Statsansatteundersøkelsen 2021

Måndag 18. oktober blir "statsansatteundersøkelsen 2021" sendt ut til eit representativt utval statstilsette. Også enkelttilsette på KHiO får tilsendt spørsmål.

"Statsansatteundersøkelsen" har som mål å finne ut korleis folk har det på jobb. Difor vil eit representativt utval statstilsette motta utsendinga via både e-post og SMS.

"Statsansatteundersøkelsen" blir gjennomført kvart tredje år.
DFØ har det faglege ansvaret for undersøkinga på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Undersøkinga skal gje et overordna bilete av korleis statleg tilsette opplever ulike sider av sin arbeidssituasjon.
Resultata skal gje eit kunnskapsgrunnlag for å vidareutvikle statens sentrale arbeidsgjevarpolitikk.

Statistisk sentralbyrå (SSB) hjelper til med utsendinga av undersøkinga. Svara går til DFØs samarbeidspartnar Rambøll gjennom verktøyet SurveyXact. Undersøkinga er anonym. Resultata blir publisert på nyåret.

Den statlige arbeidsgjevarpolitikken skal bidra til at statlege verksemder oppfyller sine samfunnsoppdrag, gjennom å rekruttere, utvikle og halde på kompetente medarbeidarar. Undersøkinga er eit viktig instrument for å få dette til og DFØ håpar på stor oppslutnad og høg svarprosent.

Les også: Statsansatteundersøkinga 2018