Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Sommerstengning

Informasjon om sommerstengning, rydding, nullstilling og lagring 2023.

Sommerstengning

Skolen stenger for studentene søndag 25. juni 2023. Det gjøres unntak for de som tildeles sommerstudio.

Plakat til oppslag (pdf)

Rydding og nullstilling

Fra semesterslutt og frem til 20. august vil skolen bli gjort klar for neste skoleår. For at grundig rengjøring og nødvendig vedlikehold skal kunne gjennomføres må studentene rydde seg helt ut av skolen og nullstille sitt areal senest søndag 25. juni.

VIKTIG:
Enkelte fagavdelinger har satt sine egne frister for rydding og nullstilling av studentarbeidsplasser. Du bes forholde seg til disse. Fristene blir i så fall formidlet av avdelingsledelsene. Absolutt siste frist er uansett søndag 25. juni.

Rydding og nullstilling innebærer å:

 • fjerne alt av egne ting fra skolen, også arbeider.
 • selv kaste alt du vil kvitte deg med. Fire avfallscontainere vil finnes tilgjengelige på følgende steder: utenfor hovedinngangen, utenfor Seilduksgalleriet, utenfor Scenetorget (Vrimla) og utenfor Drift/ IT-huset i Fossveien 20.
  VIKTIG: Sørg for å sortere ut elektrisk avfall, ledninger, metall, kjemikalier, spraybokser og batterier fra restavfallet, og sett dette ved siden av containeren.
 • grundig rydde de kjøkkenarealene som er brukt, og også tømme og vaske kjøleskap. Felles ansvar!
 • rense og skrape gulvet samt male dine ateliervegger hvite dersom de er tilsmusset eller malt på.
 • i bygg 3.6 der MA2 Kunstakademiet har atelierer skal tregulvene males grå hvis de er tilsmusset med maling eller annet.
 • fjerne alt som du har montert i vegger og tak – også skruer og annet.
 • tømme garderober og garderobeskap. Kun garderobeskap som er ulåst, blir rengjort i løpet av sommeren. Alle ting som ligger igjen i ulåste skap, blir kastet.

Driftsteamet bekoster og leverer nødvendig maleutstyr og søppelsekker på forespørsel. Renholdsteamet kan forespørres om renholdsutstyr. Se kontaktinformasjon under.

Lagring

 • Lagring kan kun skje innenfor det arealet som din fagavdeling avsetter for sommerlagring. Spør din avdelingsledelse om dette. Dersom din avdeling ikke avsetter areal for lagring, må du ta med deg alle dine eiendeler hjem.
 • Driftsteamet er av skolens ledelse pålagt å kaste ting som ikke tilhører skolen, samt ting som etterlates utenfor avdelingenes lagringsarealer og/ eller utendørs. Dette gjelder også ting merket med navn og telefonnummer.
 • VIKTIG: Det kan ikke inngås avtaler mellom deg og din fagavdeling som fraviker bestemmelsene som er beskrevet over her.

Spørsmål frem til 25. juni?
Driftsteamet kan kontaktes på tlf. 90837992 eller e-post vidaiver@khio.no
Renhold kontaktes på tlf. 45413221 eller e-post toneveis@khio.no

Kunsthøgskolen i Oslo, mai 2023.