Si ifra om læringsmiljøet

Intranettsiden for studenter om varsling er nå oppdatert.

Kunsthøgskolens læringsmiljø skal preges av inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering, og gode varslingsrutiner. Si fra om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være:
• Maktmisbruk
• Uønsket seksuell oppmerksomhet
• Mobbing, trakassering, utfrysing
• Misbruk av alkohol og rus
• Handlinger som kan medføre fare for liv og helse
• Brudd på etiske retningslinjer

Les mer om dine rettigheter og hvilke prosedyrer som gjeler på intranettsiden Si ifra om læringsmiljøet.

Les også brev fra rektor Ansvaret er stort. Om #metoo og vennekultur i akademia