Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Sender ut ARK-undersøkelsen i mars

Spørreundersøkelsen går i år ut til ansatte i mars, med tre ukers svarfrist.

Dekaner og seksjonssjefer vil informere de ansatte om undersøkelsen, fremdriftsplaner og målsettinger. Etter spørreundersøkelsen (etter påske) vil resultatene presenteres for de ansatte. Ansattes representanter i fagforeninger og vernetjeneste er med hele veien fra planlegging til evaluering.

Formålet med ARK-undersøkelsen er at alle synspunkter skal komme til uttrykk, slik at du kan være med og påvirke ditt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at ansatte tar seg tid til å gjennomføre spørreundersøkelsen når den kommer, og ikke minst delta i avdelingens/seksjonens oppfølgingsmøte når rapportene foreligger.

ARK skal bidra til at institusjonene i universitets- og høgskolesektoren jobber enhetlig og systematisk og i tråd med Arbeidsmiljølovens krav. Det er lagt til rette for at dataene som samles inn skal kunne benyttes i forskning.

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen ARK forvaltes ved NTNU og leveres som oppdragsprosjekt til institusjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren fra Institutt for sosialt arbeid ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Har du spørsmål i forbindelse med årets undersøkelse er du velkommen til å ta kontakt med oss i HR-teamet på KHiO.

Trekning av premie

Vi premierer den fagavdelingen og den administrative seksjonen med høyest svarprosent i spørreundersøkelsen. Det spanderes kake og kaffe på ARK-møtet etter påske. Og to av de ansatte som svarer på undersøkelsen får etter hemmelig trekning en iPad i gave!

Mer info på NTNUs egne sider om ARK.