Sender ut ARK-undersøkelsen etter sommeren

Kunsthøgskolen i Oslo har siden 2014 benyttet Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen ARK i arbeidet med lovpålagte oppgaver knyttet til arbeidsmiljø.

Spørreundersøkelsen går i år ut til ansatte i september, med tre ukers svarfrist. Rektor og direktør vil i løpet av vårsemesteret informere de ansatte om undersøkelsen, fremdriftsplaner og målsettinger. Etter spørreundersøkelsen vil resultatene presenteres for de ansatte. Ansattes representanter i fagforeninger og vernetjeneste er med hele veien fra planlegging til evaluering.

Formålet med ARK-undersøkelsen er at alle synspunkter skal komme til uttrykk, slik at du kan være med og påvirke ditt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at ansatte tar seg tid til å gjennomføre spørreundersøkelsen når den kommer, og ikke minst delta i avdelingens/seksjonens oppfølgingsmøte når rapportene foreligger.

ARK skal bidra til at institusjonene i universitets- og høgskolesektoren jobber enhetlig og systematisk og i tråd med Arbeidsmiljølovens krav. Det er lagt til rette for at dataene som samles inn skal kunne benyttes i forskning.

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen ARK forvaltes ved NTNU og leveres som oppdragsprosjekt til institusjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren fra Institutt for sosialt arbeid ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Har du spørsmål i forbindelse med årets undersøkelse er du velkommen til å ta kontakt med oss i HR-teamet på KHiO

Mer info på NTNUs egne sider om ARK.