Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Semesterslutt 2020/2021

Semesterslutt 2020/2021

18. juni er det semesterslutt på KHiO.

På denne sida har vi samla ulike informasjonsskriv og oversikt over viktige datoar og fristar i samband med avslutning av studieåret.

Viktige datoar

Juni

16. Verkstader stenger for sommaren (kl. 22.00)
21. Campus er stengt for studentar
25. Biblioteket stenger
28. Frist for å sende inn utleggsrefusjon (kl. 12.00)

Sommarstenging
Studentane vil få nærmare informasjon frå eiga fagavdeling om fristar for levering av teknisk utstyr, tømming av garderobe, studentområde og verksteder.

Merk: studentar som etter søknad blir innvilga sommartilgang og atelierplass får informasjon frå eiga avdeling.

Juli

2. Sentralbordet stenger (kl. 15.00)
2. Servicesenteret stenger (kl. 15.00)

August

2. Sentralbordet opnar (kl. 09.00-15.00).
2. Servicesenteret opnar og er betjent måndag - fredag kl. 08.00-15.00

Semesterstart

23. august er det offisiell semesterstart.
For fullstendig oversikt over semesterstart, lenkje kjem

Anna informasjon

Informasjon fra drift og renhold – sommerrydding og nullstilling av skolen

Vær svært nøye med å lese det dere mottar fra deres fagavdeling av informasjon vedrørende sommeren på KHiO. I år er sommertilgangen under hver enkelt fagavdeling sin egen administrasjon, og det er fagavdelingene som setter de ulike fristene og instruksjonene for studentene. Det er også fagavdelingene som forestår og ser til at rydding og nullstilling av studentarbeidsarealene skjer etter deres plan, og de vil også være svært delaktige for klargjøring av arealene før skolestart, og ha et ansvar for dette.

Drift og renhold forholder seg til de frister som avdelingene setter for egne studenter, slik at vi ikke rydder i rom og arealer som studentene har tillatelse til å benytte.

Til deg som IKKE er tildelt sommertilgang fra din avdeling:
Du skal rydde alle dine eiendeler ut av skolen senest innen den fristen som din fagavdeling har gitt deg. Du skal også sørge for å fjerne ditt avfall. Dersom din fagavdeling har etablert eget lagringsområde for studenters eiendeler, kan du undersøke med avdelingsledelsen om du kan få tildelt lagringsplass for sommeren der. Ateliervegger skal males hvite og gulv skal renses dersom disse flatene ikke fremstår som presentable for neste student som skal bruke atelieret til høsten. Du må også fjerne dine eiendeler fra skolens fellesområder – dette gjelder uavhengig om du er innvilget sommertilgang eller ikke. Fagavdelingene og Drift vil ikke kunne ta vare på ting som ligger igjen i lokalene, eller ta ansvar for slikt.

Til deg som ER tildelt sommertilgang fra din avdeling:
Ateliervegger skal males hvite og gulv skal renses dersom disse flatene ikke fremstår som presentable for neste student som skal bruke atelieret til høsten. Dette gjelder hvis du skal flytte ut av ditt nåværende atelier og inn i et annet under sommeroppholdet. Du må også fjerne dine eiendeler fra skolens fellesområder – dette gjelder uavhengig om du er innvilget sommertilgang eller ikke. Fagavdelingene og Drift vil ikke kunne ta vare på ting som ligger igjen i lokalene, eller ta ansvar for slikt.

Oppbevaring av egne eiendeler kan kun skje i det tildelte arealet for sommertilgangen, alternativt i avdelingenes egne lagringsrom. Rådfør deg med avdelingene i forhold til dette. Du vil kun ha tillatelse til å benytte den plassen som din avdeling tildeler deg. Adgang vil bli gitt på ditt adgangskort for den perioden du tildeles tilgang og til det aktuelle området du blir plassert. Drift mottar informasjon fra din fagavdeling om dette, og du behøver ikke ta kontakt med drift.

Du må rette deg etter anvisninger fra drift og renhold i forhold til nødvendig arbeid vi skal utføre i det området du er tildelt plass. Drift og renhold vil ikke kunne yte noe servicebistand til studentene under sommeren. Det er derfor studentenes eget ansvar å sørge for renhold og avfallshåndtering.

Post og arkiv

Det vil bli levert post i heile sommar. Men i perioden 19.-31. juli vil det ikkje være utdeling av post, og arkivet er ikkje være tilgjengelig og for registrering av post i Public360, men alle brukarar har framleis full tilgang til systemet. Dersom det kjem inn post med kort svarfrist vert ein kopi vidaresendt til rett seksjon/person, - originalen vert lagt til arkivet og i ettertid registrert i Public360. Post som ikkje skal saksbehandlast i Public 360 (som faktura, timelister, direkteadressert post, invitasjonar, spørsmål om opptak m.m.) blir som vanlig fordelt direkte til posthyller i postrommet eller videresendt på e-post heile sommaren.

Ventilasjon og kjøling

I juli vil høgskolen ha svært avgrensa drift av ventilasjon- og kjølingsanlegg, noko som betyr at lokala kan bli til dels varme. Alle tilsette må gjerne benytte sin faste kontorarbeidsplass i denne perioden, men vert oppmoda om å benytte seg av ein ledig pult inne i kontorlandskapet der store delar av administrasjonen til vanleg held til. Her vil ventilasjon og kjøling være som normalt gjennom heile juli månad, og med gode arbeidsforhold. Ta med laptopen og finn ein ledig pult, det skal leggast til rette for nettopp dette. Dette kontorlandskapet er i 2. etasje i bygg 2.3 sør – i etasjen over rektoratet.

Lønn

2021: Ferieavvikling - frist for saker til regnskap og lønn (pdf)


Semesterstart

Informasjon om semesterstart, forkurs verkstader og tilgang til nåværande og nye studentars tilgang til campus, lenkje kjem

Vi tek atterhald om endringar på grunn av smittevernssituasjonen og nasjonale tiltak. Sjå oppdateringar på khio.no/korona

God sommar!