Semesterslutt 2016/2017

På denne sida har vi samla ulike informasjonsskriv og oversikt over viktige datoar og fristar i samband med avslutning av studieåret.

Infoskriv

Drift: Informasjon om sommerstengning, rydding og lagring 2017 (pdf)
Post: Informasjon om postdistrubusjon og registrering 2017 (pdf)

Viktige datoar

Juni

16. Semesterslutt
16. Skolens stenger alle fellesverkstader for bruk av studentar (kl. 15.00)
16. Biblioteket stenger (kl. 15.00)
16. SiO-kantina stenger
25. Siste frist for å rydde ut studentarbeid og garderobe (hugs retur av lånt utstyr)
26. Skolens lokaler stenger for studentar (med mindre det er innvilga sommarkontrakt)

Juli

7.   Arkivet stenger
14. Sentralbordet stenger (kl. 15.00) - sommarstengt resepsjon i veke 28-30
31. Sentralbordet opnar (kl. 08.00)
31. Arkivet opnar
31. Ryddefrist sommarstudio (etter tildelt sommarkontrakt)

Semesterstart

For fullstendig oversikt over semesterstart, klikk her.