Resultat av lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1 er avsluttet mellom arbeidsgiver og UNIO, LO Stat og YS Stat ved KHiO.

Følg lenken og les mer på HR portalen (krever innlogging via Feide).