Reiseregning via ESS-portalen

1. desember 2017 tar KHiO i bruk den elektroniske reiseregningsmodulen som er blitt satt opp av DFØ (Direktoratet for økonomistyring).

I forbindelse med dette har det blitt utarbeidet en intern brukerveileder, for registrering av reiseregning via ESS-portalen.

Les nøye brukerveilederen som ligger på intranett under Økonomi–Reiser

Den ansatte skal få refundert utgiftene i forbindelse med en tjenestereise ved å fylle dette ut i feltet for registrering av utgiftsbilag på reiseregningen. Kvitteringer skal lastes opp som vedlegg direkte fra datamaskinen eller fra mobilen.
Det er mulig å registrere reiseregninger elektronisk på to måter: via PC eller via DFØ-selvbetjening mobil-applikasjonen.
Dessverre finnes det ikke en engelsk versjon.

DFØ har publisert mye nyttig informasjon om registrering av reiseregning og utgiftsrefusjon, dette kan lese mer om her.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med utfylling av reiseregning rettes til e-post: lonn@khio.no