PKU-midler til KHiO-prosjekt

"MEMORYWORKS" av Merete Røstad (kunst og håndverk) med Per Roar Thorsnes (dans) og "Amor Rojo (Red Love)" av Dora Garcia (kunstakademiet) er tildelt forskningsmidler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU).

KHiO er veldig glad for å kunngjøre at to kunstneriske forskningsprosjekter har mottatt ekstern støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) gjennom deres Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU):

Prosjekttittel Prosjektleder Prosjekteier Søknadsbeløp Tildelingsbeløp
Memory Work Merete Røstad
(med Per Roar Thorsnes)
Dekan
Kunst og håndverk
Kr. 2 998 000 Kr. 2 998 000
Memory Work
(stipendiatstilling)
Merete Røstad
(med Per Roar Thorsnes)
Dekan
Kunst og håndverk
Kr. 2 700 000
samlet over 3 år
Kr. 2 700 000
samlet over 3 år
Amor Rojo (Red Love) Dora Garcia Dekan Kunstakademiet Kr. 1 563 000 Kr. 1 563 000

Søknader ble sendt til DIKU / PKU i oktober 2020.

DIKUs Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) tilbyr årlig støtte for å fremme og stimulere kunstnerisk forskning i Norge, og for å støtte arbeid som vektlegger refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis.

På KHiO har kunstnerisk forskning lik betydning som utdanning. Vi ser frem til å styrke forholdet mellom de to med ytterligere eksempler på store prestasjoner.