Personalnytt: Ny på HR

Benedicte Angell er tilsett som HR-rådgjevar og starta opp i stillinga 3. desember 2018

Tidligere har har ho m.a. arbeidd ved Forsvarsbygg, Steinerhøyskolen og Fortidsminneforeningen.

Du kan lese meir om henne på Linkedin.

Vi ønskjer Benedicte velkommen til KHiO.