Orientering om planlagt byggearbeid

Det vil være byggearbeid på bygg 2.3 og 2.6 i sommer, før semesterstart.

Det er behov for å forsterke bæresystemet til byggene 2.3 og 2.6. Forsterkningen skjer ved innblåsing av pukk og stabilisering av massene. 

Arbeidet vil skje fra yttersiden av byggene. Området vil bli sikret for å ivareta personsikkerheten. KHiOs lokaler vil ikke bli direkte berørt av det kommende arbeidet, men arbeidet vil imidlertid kunne medføre noe byggestøy.

Støyende arbeid vil fortrinnsvis skje i ferieperioden og fram til ut i august.

Brev til KHiO om byggearbeidene (PDF)