Organisering av fellesadministrasjonen

Rapporten frå arbeidsgruppa som har vurdert organisering av fellesadministrasjonen er nå klar og blir sendt ut til kommentar i organisasjonen med høyringsfrist 3. november.

Det blir allmøte for alle tilsette 24. oktober kl. 12.00-13.00 i Auditoriet.

Rapport

Organisering av fellesadministrasjonen – støtte opp om studier, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Prosjektgruppas rapport, 12. oktober 2017 (pdf)

Framdrifsplan

Organisering av fellesadministrasjonen. Notat fra direktør til ansatte, 17. oktober 2017 (word)

I notatet frå direktør til tilsette er følgjande tidsplan skissert:

17. oktober: Arbeidsgruppens rapport blir sendt ut
24. oktober: Allmøte
3. november: Frist for innspel frå seksjonar og avdelingar
10. november: Innstilling frå direktør ligg føre og blir sendt ut til forhandlingspartane
14. november: Styret blir orientert om arbeidsgruppas rapport og intern behandling
24. november: Forhandling
5. desember: Saksdokument blir sendt til styret
12. desember: Styret behandlar sak og fatter vedtak. Skisse til implementeringsplan vedtas
13. desember: Allmøte – styrets vedtak og framdriftsplan blir presentert

Direktørens forslag

12.11.2017: Direktørens forhandlingsgrunnlag

Omstillingsavtale

Avtalen er inngått mellom Kunsthøgskolen i Oslo og NTL, Parat og Forskerforbundet i IDF møte 23.juni 2017. Informasjon om omstilling og avtalen er tilgjengeleg på HR-portalen (krever innlogging via Feide).