Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Oppsummering etter styremøte 25.10.2016

Tilsetjing av seksjonssjef for teknisk produksjon og satsingsforslag til budsjett 2018 var hovudsaker på styremøtet.

Seksjonssjef for teknisk produksjon

Jim Fainberg vert tilbydd stillinga som seksjonssjef for teknisk produksjon.

Satsingsforslag – budsjett 2018

I søknad til Utdanningsdepartementet om satsingar utanfor ramma ber KHiO om:
• 15 studieplassar til praktisk-pedagogisk utdanning knytt til dei visuelle faga
• 10 millionar kr. til eit allianseprosjekt «Kunstutdanning og kompetanser i det 21. århundre»

Tegneskolen 200 år

Styret ba KHiO sikre ei gjennomføring av jubileum hausten 2018, og at det blir arbeidd med eigenfinansiering og ekstern finansiering saman med prosjektets partnarar.

Anna

- Referat frå styremøte 06.09.2016 vart godkjent.
- Styret vart orientert om regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2017 som nå er til handsaming i Stortinget. Styret får framlagt forslag til driftsbudsjett 2017 i desembermøtet.
- Styret vart orientert om rekneskapstal for 2. tertial 2016.


Denne oppsummeringa er tilgjengeleg for studentar og tilsette på Kunsthøgskolens intranett. Til vanleg er ikkje vedtak i saker som er unnateke offentlegheit tatt med. Den formelle protokollen frå møtet vert publisert på khio.no etter at referatet er godkjent av styret.