Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Oppsummering etter styremøte 24.8.2021

Det ekstraordinære styremøtet handsama uttale frå KHiO til Nokuts sakkunnige komite.

Vedtak

Offisiell uttalelse til sakkyndig rapport fra tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo 

Vi ønsker å takke sakkyndig komite og NOKUT for en fin tilsynsprosess.
Komiteens innstilling har vært behandlet i høgskolestyret som vil følge opp avvikene. Styret er samtidig tilfreds med de kravene som er oppfylt. 

Institusjonen er i gang med å lage en plan for oppfølging av avvik som fremkommer i rapporten fra sakkyndig komite. I rapporten gir komiteen råd om videreutvikling og forbedring av kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og vi vil gjerne takke for en grundig og utførlig rapport. 

Flere av manglene som er avdekket sammenfaller godt med forhold som KHiO selv har vært klar over og hvor det allerede er planlagt tiltak for å møte krav i lov og forskrift. Dette gjelder for eksempel gjennomføring av periodisk evaluering av studietilbud som skal igangsettes høst 2021. 

I tillegg til at rapporten stiller krav til områder som må rettes opp, gis det gode råd og anbefalinger om forhold som komiteen har merket seg. Dette er verdifulle innspill som KHiO vil ta med seg i det videre arbeidet med det systematiske kvalitetsarbeidet ved KHiO. 

Andre saker

Styret vart orientert om neste møte og påfølgjande innsetjing av rektor 14.9.2021.

Sjå også: Brev frå KHiO til Nokut av 30.08.2021


Denne oppsummeringa er tilgjengeleg for studentar og tilsette på Kunsthøgskolens intranett. Til vanleg er ikkje vedtak i saker som er unnateke offentlegheit tatt med. Den formelle protokollen frå møtet vert publisert på khio.no etter at referatet er godkjent av styret.