Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Oppsummering etter styremøte 14.06.2016

Tilsetjing av ny direktør var hovudsak på styremøtet.

Tilsetjing av direktør

Annemarie Bechmann Hansen vert tilsett som direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo i åremålsstilling (6 år). Les meir om tilsetjinga.
Kvalitet i utdanninga

Rektor fekk fullmakt til å ferdigstille innspel til komande stortingsmelding om kvalitet i utdanninga, i tråd med drøftingane i styret.

Kunngjering av stillingar

Seksjonssjef for teknisk produksjon og vikariat som dekan for Operahøgskolen (1 år) blir kunngjort.
Styrets møteplan 2016-2017

5.–6. september 2016, 25. oktober 2016, 13. desember 2016, 7. februar 2017, 14. mars 2017, 2. mai 2017 og 13. juni 2017.

Anna

Styret drøfta også administrasjonens utgreiing om ombygging av lokale, styringssystem for informasjonssikkerheit, arbeid med inngåing av forvaltningsavtale med Statsbygg om Atelierhuset i Paris, årsrapport frå Læringsmiljøutvalet, årsrapport frå Kunstnerisk utviklingsarbeid og forsking og status for arbeidsmiljøundersøkinga.

Referat frå styremøte 3.5.2016 vart godkjent med dei merknadene som var komne inn.

Det vart orientert om stipendiatopptak, arbeid med ny strategi, referat frå IDF-møte, internrekneskap og rekneskap for 1. tertial 2016 og arbeidet i Studentrådet.


Denne oppsummeringa er tilgjengeleg for studentar og tilsette på Kunsthøgskolens intranett. Til vanleg er ikkje vedtak i saker som er unnateke offentlegheit tatt med. Den formelle protokollen frå møtet vert publisert på khio.no etter at referatet er godkjent av styret.