Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Oppsummering etter styremøte 13.12.2016

Oppsummering etter styremøte 13.12.2016

Budsjett 2017 og rapport og plandokument var hovudsaker på styremøtet.

Budsjett

Styret fastsette driftsrammer for 2017, og opptakstal for studia som del av avdelinganes driftsbudsjett, i samsvar med framlegg i sakspapira (sak 72/16).

Direktøren får fullmakt til å justere rammene dersom det skjer endringar ved Stortingets endelege vedtak om statsbudsjettet.

Kvalitetsrapport 2016 og plan 2017

Styret tok dei framlagte dokumenta til orientering (sak 71/16).

Utlysingar

Styret vedtok å kunngjere ny stilling som fagleg leiar for kunstnarleg utviklingsarbeid og stidpendiatprogram ved KHiO knytt til rektoratet. Kunngjering av ledig stilling som seksjonssjef for bibliotek og arkiv vert utsett til neste møte.

Anna

  • Referat frå styremøte 25. oktober 2016 vart godkjent.
  • Styret fekk framlagt tilbakemelding på tiltaksarbeid etter arbeidsmiljø- og klimaundersøkinga (ARK).
  • Det vart orientert om ny doktorgrad i kunstnarleg utviklingsarbeid, PPU for visuelle fag, ny studietilsynsforskrift, rekneskap 2016, årets lønsoppgjer, innbrot og framdrift av arbeid med ny strategiplan.
  • Styret fekk også ei eiga orientering frå studentane med spesiell omtale av oppretting av studentforening og bruk av studenthuset Akers Mek.

Alle saksdokument er tilgjengeleg på khio.no


Denne oppsummeringa er tilgjengeleg for studentar og tilsette på Kunsthøgskolens intranett. Til vanleg er ikkje vedtak i saker som er unnateke offentlegheit tatt med. Den formelle protokollen frå møtet vert publisert på khio.no etter at referatet er godkjent av styret.