Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Oppsummering etter styremøte 13. desember 2022

Styret vedtok rammer for budsjett 2023, men ba samtidig administrasjonen legge fram et revidert og kvalitetssikret budsjett for 2023, hvor risiko og konsekvenser er synliggjort og med oppdatert lønnsprognose, til neste styremøte 7. februar.

Av andre saker vedtok styret ny strategisk plan 2023-28 og fortok tilsetting av dekan ved avdeling Teaterhøgskolen. Dekanstillingene ved avdeling kunst og håndverk og avdeling dans ble også vedtatt lyst ut for en ny åremålsperiode.

Styret tilsatte Ketil Aakerø som fungerende direktør for perioden 1.2.–31.7.23.

Godkjent protokoll fra styremøtet 13.12.2022 (pdf).
Vedtak som er u. off. er sladda i denne versjonen.

Strategisk plan 2023-28 (pdf - ikke språkvaska)

Saksliste

Sakspapirer ligger her.

Konstituering

S-sak 84/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Protokoll

S-sak 85/22 Protokoll fra styremøte 6/2022

Beslutningssaker

S-sak 86/22 Personalsak u.off.

S-sak 87/22 Innstilling dekan Teaterhøgskolen. u.off.

S-sak 77/22 Interimsløsning for stilling som administrerende direktør for perioden 01.02.2023-31.07.2023. u.off.

S-sak 88/22 Budsjett 2023 - opptaksrammer

S-sak 89/22 Avsetning av mindreforbruk per 31.12.2022

S-sak 90/22 Investeringsplan

S-sak 91/22 Årsrapport - styrets beretning

S-sak 92/22 Utlysning stilling som dekan avdeling Dans

S-sak 93/22 Utlysning stilling som dekan avdeling Kunst og håndverk

S-sak 95/22 Kunsthøgskolens strategi – 2023-2028

S-sak 96/22 Kreering til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

S-sak 94/22 Forslag til eksterne styremedlemmer for styreperiode 1.08.2023-31.07.2027

Orienteringssaker

S-sak 97/22 Orientering om rektors bruk av hastefullmakter

S-sak 98/22 Orienteringer fra ledelsen

S-sak 99/22 Orienteringer fra Studentrådet

Eventuelt