Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Oppsummering etter styremøte 08.22.2022

Styret handama forlenging av midlertidige forskrifter i samband med pandemien, utlysing av dekanstilling ved avdeling design, tildelingsbrevet for 2022 og årsrapport.

Frå styreprotokollen:

Innkalling og protokoll fra styremøte 5/22

Innkalling og saksliste til styrets møte 08.02.2022 godkjennes. Styret har tidligere godkjent protokollen per sirkulasjon.

Beslutningssaker

Utlysning stilling som dekan ved avd. design
Styret godkjenner kunngjøringsteksten for dekan avdeling design.

Forlengelse av midlertidige forskrifter ifm. pandemien
Styret vedtar "Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo" og "Midlertidig forskrift om tillegg til Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid" ved Kunsthøgskolen i Oslo

Diskusjonssaker

Årsrapport 2021
Styret tar saken til orientering og ber at innspill fra møtet blir tatt inn i det videre arbeidet med årsrapporten.

Styret tok følgende saker til orientering;
Tildelingsbrev 2022
Koronapandemien – KHiOs håndtering
Status arealprosjekt og evalueringsprosjekt
Status strategiprosess
Status utvalg for likestilling og mangfold
Orientering fra SR om situasjonen med verkstedstilgang for studenter.


Denne oppsummeringa er tilgjengeleg for studentar og tilsette på Kunsthøgskolens intranett. Til vanleg er ikkje vedtak i saker som er unnateke offentlegheit tatt med. Innkalling med sakspapir er tilgjengeleg på khio.no. Den formelle protokollen frå møtet vert publisert på khio.no etter at referatet er godkjent av styret.