Nye ansattrepresentanter i styret

Tiril Schrøder, Heidi Haraldsen, Tore Vagn Lid og Trond Mikkelsen blir nye representanter i Kunsthøgskolens styre 2019-2023.

Valgresultat, ansatte i undervisning- og forskningsstillinger

Styremedlemmer:

  • Tiril Schrøder
  • Heidi Haraldsen
  • Tore Vagn Lid

Varamedlemmer:

  1. Christina Fossaas Lindgren
  2. Martin Egge Lundell
  3. Merete Røstad

Valgresultat, teknisk-administrativt ansatte

Styremedlem

Trond Kasper Mikkelsen

Varamedlem

Kristin Øye Gjersdal

Valgdeltakelse

Undervisnings- og forskningsstillinger 63,2 %
Teknisk/adm. stillinger 69,8 %
Totalt 66,7 %

Mer om valget

For mer om valget, se samlesiden om Valgene i 2019.