Ny bruk av inngangsdører

For å ivareta smittevernbestemmelsene på best mulig måte, må ansattes bruk av inngangsdører til skolen begrenses.

Det etablert et eget studentmottak innenfor hovedinngangen, der alle studenter må registrere seg inn og ut de dagene de er gitt tilgang til skolen. Dette er en nødvendig ordning som bidrar til god oversikt og godt smittevern. For ansatte gjelder andre regler for bruk av skolen.

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan ansatte skal forholde seg til det å gå inn og ut av skolens bygg.

For å ivareta smittevernbestemmelsene på best mulig måte, må ansattes bruk av inngangsdører til skolen begrenses. Under ser dere en veiledning til hvordan dette skal gjøres og hvilke dører dere skal/ kan benytte. Innenfor de oppgitte dørene vil håndsprit og desinfiserende engangsservietter være tilgjengelig. Håndsprit skal brukes av alle når man går inn på skolen. Ved behov for engangshansker, ansiktsmasker og annet, ta kontakt i mottaket i hovedinngangen.

Følgende gjelder:
Se oversiktstegning for beskrivelse av de ulike byggene med bygningsnummer og fargekode.

  • Inngangsdører som kan benyttes av ansatte, er markert med rødt kryss (X) på den vedlagte oversiktstegningen
  • Alle ansatte kan benytte hovedinngangen.
  • Det er viktig å merke seg at svingdøra kun skal benyttes på vei ut av skolen. Når man skal inn på skolen benytter man den ordinære inngangsdøra ved hjelp av adgangskort. Dette gjøres selv om det er kø med studenter utenfor. Ansatte skal gå forbi køen så lenge man opprettholder tilstrekkelig avstand.
  • Ansatte med arbeidsplass eller undervisning i 1`er bygget, kan benytte inngangsdøra som fører direkte inn fra bakgården og inn på Scenetorget/ Vrimla.
  • Ansatte med arbeidsplass eller undervisning i 2`er bygget, benytter hovedinngangsdør.
  • Ansatte med arbeidsplass eller undervisning i 3`er bygget, benytter respektive inngangsdører der.
  • Ansatte med arbeidsplass eller undervisning i 4`er bygget, kan benytte inngang i bygget vis à vis hovedinngangen (ved siden av grønn dør).
  • Ansatte med arbeidsplass eller undervisning i 6`er bygget, kan benytte inngang ved siden av vareport.

Kart Over Tilgjengelige Inngangsdører For Ansatte (003)

Viktig

Det er ikke tillatt å slippe inn studenter gjennom de ulike dørene. Studenter skal gå inn via hovedinngangen. Dette er de er godt informert om.

Vi oppfordrer alle ansatte til å følge disse henvisningene, og ber om at inngang og utgang fra skolen gjøres via de oppgitte dørene. På denne måten vil vi kunne opprettholde et godt smittevern med god håndhygiene.

Ved spørsmål, send e-post til service@khio.no