Nulltoleranse mot uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

12. januar 2018 sendte KHiO svar til Kunnskapsdepartementet om varslinssaka. Institusjonens ledelse fastslår nulltoleranse mot uønsker seksuell oppmerksomhet og trakassering. Vedlagt brevet følger en handlingsplan for et trygt arbeids- og læringsmiljø.

Rektor og direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo gir en uforbeholden unnskyldning til de som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering.

Brev av 12.01.2018 fra KHiO til Kunnskapsdepartementet inneholder tiltak som vil bli satt i verk i tiden framover. (See also English version)

Trygt studie- og arbeidsmiljø

Ledelsen på KHiO har besluttet å lage en handlingsplan for trygt studie- og arbeidsmiljø for å skape trygghet for at systemer og rutiner er hensiktsmessige for å avdekke og håndtere mobbing og trakassering.

Tiltakene i handlingsplanen vil inkludere flere strakstiltak, bl.a. oppretting av en varslingsnemnd, fokus på doble relasjoner, system og organisasjonsevaluering og kultur og kompetanse.

I et eget vedlegg til KHiOs brev til Kd er det gitt en skjematisk oversikt over handlingsplanen.

Se også intranettsiden: Varslingssak om trakassering ved KHiO