Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

NOKUT-tilsynet: Programmet er klart

NOKUT-tilsynet: Programmet er klart

NOKUT kommer på institusjonsbesøk på KHiO 16.-18. mars for å gjennomføre tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet. Programmet for tilsynet er nå klart.

Institusjonsbesøket foregår digitalt over tre dager. Besøket gjennomføres av en sakkyndig NOKUT-komité som skal snakke med KHiOs øverste ledelse, styrerepresentanter, studenter, undervisere og andre personer med roller i institusjonens kvalitetsarbeid, i tillegg til eksterne samarbeidspartnere.

Tilsynet skal føre til en vurdering av det systematiske kvalitetsarbeidet ved KHiO. NOKUTs sakkyndige komité skal se på om kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende, eller om det er mangler som må rettes opp. Komiteens vurderinger skal behandles i NOKUTs styre i september eller oktober i år.

Studenter og ansatte som skal delta i institusjonsbesøket blir kontaktet og informert om tilsynet.

Program for NOKUTs institusjonsbesøk

Dag 1: tirsdag 16. mars
Økt Tid Gruppe Roller
08.00-08.30 Komitémøte
1 08.30- 09.30 Ledelsen Rektor
Prorektor for utdanning
Prorektor for forskning
Konst. direktør
09.30- 09.45 Pause
2 09.45- 10.30 Studenter uten tillitsverv 3 fra utvalgte studietilbud
1 fra annet studietilbud (+ 2 vara)
10.30- 10.45 Pause
3 10.45- 11.30 Studentrådet og Studentutvalget 2 fra Studentrådet
2 fra Studentutvalget (ikke i SR)
(+ 2 vara)
11.30- 12.15 Lunsj
4 12.15- 13.00 Stipendiatforum 3 nåværende stipendiater
1 kandidat som har disputert
13.00-13.15 Pause
5 13.15- 14.00 Læringsmiljøutvalget Tidligere LMU-leder
2 studenter
1 annen representant
Studentombudet
(+ 2 vara)
14.00-14.15 Pause
6 14.15- 15.00 Utvalg for kunstnerisk utvikling og forskning
+ programråd PhD
2 KUF-utvalget
2 programråd PhD-program
(+ 2 vara)
15.00-15.15 Pause
7 15.15- 16.00 Utvalg for mangfold og likestilling 3 representanter
1 student
(+ 2 vara)
16.00-16.30 Oppsummering komiteen
Dag 2: onsdag 17. mars
Økt Tid Gruppe Roller
08.00-08.30 Komitémøte
8a 08.30- 09.00 Undervisere – fast ansatte 4 fra ulike avdelinger
(+ 2 vara)
8b 09.00- 09.30 Undervisere – timelærere 4 fra ulike avdelinger
(+ 2 vara)
09.30- 09.45 Pause
9 09.45- 10.30 Emneansvarlige 3 fra utvalgte studietilbud
1 fra annet studietilbud
(+ 2 vara)
10.30- 10.45 Pause
10 10.45- 11.30 Studieprogramansvarlige 3 fra utvalgte studietilbud
1 fra annet studietilbud
(+ 2 vara)
11.30- 12.15 Lunsj
11 12.15- 13.15 Dekaner Operahøgskolen
Kunst og håndverk
Dans
Teaterhøgskolen
(+ 1 vara)
13.15-13.30 Pause
12 13.30- 14.15 Programråd 3 representanter
1 student
(+ 2 vara)
14.15-14.30 Pause
13 14.30- 15.15 Seksjon for studier, forskning og formidling,
og Studieadministrasjon
4 representanter
(+ 2 vara)
15.15-15.30 Pause
14 15.30- 16.15 Teknisk produksjon 3 representanter
(+ 2 vara)
16.15-16.30 Oppsummering komiteen
Dag 3: torsdag 18. mars
Økt Tid Gruppe Roller
08.00-08.30 Komitémøte
15 08.30- 09.15 Eksterne samarbeidspartnere 4-5 ulike roller:
- RSA: 1
- Partnerskapsskole: 1
- Andre (teater/galleri): 2-3
(+ 2 vara)
09.15- 09.30 Pause
16 09.30- 10.15 Styret 2 interne
1 ekstern
1 student
(+ 2 vara)
10.15- 11.15 Komitémøte
17 11.15- 12.00 Avsluttende møte med ledelsen Rektor
Prorektor for utdanning
Prorektor for forskning
Konst. direktør
12.00- 12.30 Lunsj
12.30- 14.30 Avsluttende møte komiteen

Mer informasjon om tilsynet

Her finner du mer informasjon om NOKUT-tilsynet, inkludert NOKUTs tilsynsmodell, fremdriftsplan for tilsynet og informasjon om medlemmer i NOKUTs tilsynskomité.