Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

HR-teamet ved KHiO. Fra venstre: Cathrine Følstad, Rannveig Overvik, Benedicte Angell, Christophe Gras og Torild Gjerdet. Lillian Andersen var ikke til stede da bildet ble tatt.
HR-teamet ved KHiO. Fra venstre: Cathrine Følstad, Rannveig Overvik, Benedicte Angell, Christophe Gras og Torild Gjerdet. Lillian Andersen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Møt HR-teamet ved KHiO

HR sitter på kompetanse som kan lette arbeidshverdagen din på Kunsthøgskolen. Her kan du se hvem de er, og hvem som er din kontaktperson.

Lurer du som ansatt på noe om personalreglement, tidsregistrering, sykefravær eller noe annet som har med din arbeidshverdag å gjøre, kan du i de fleste tilfeller henvende deg til HR-teamet.

HR-teamet ved Kunsthøgskolen har siden desember 2018 fått på plass tre nye medarbeidere, og her kan du finne oversikten over hvem i HR-teamet som kan hjelpe deg med hva. Teamleder Rannveig Reknes Overvik forteller at teamet har solid og variert kompetanse fra UH-sektoren, med bakgrunn fra blant annet NMH, AHO, UiO, Steinerhøgskolen og KHiO. 

– Vi er et team med god og relevant bakgrunn fra HR, og med styrker innen personalforvaltning, rekruttering, sykefraværsarbeid, organisasjons- og kompetanseutvikling, HMS, og arbeidsrett. 

HR-teamet arrangerte også nylig et oppstartkurs for nyansatte ved KHiO. Programmet gikk gjennom det praktiske som er viktig i en oppstartfase, og en gjennomgang av høgskolen, der direktør, dekaner og avdelingsledere presenterte sine avdelinger. Dette planlegger HR-teamet å gjenta en gang utover høsten, som et tilbud til nyansatte.

Finn din HR-rådgiver

HR-teamets ansvar er fordelt utover skolens virksomhet. Dette betyr at de ulike avdelingene har sin egen førstelinjekontakt hos HR, som de ansatte kan kontakte om de lurer på noe angående sin arbeidshverdag. 

– Vårt kontaktpunkt er dekaner og seksjonssjefer i det daglige, men vi er også tilgjengelige for spørsmål og henvendelser fra alle ansatte, og det er da naturlig at det er den HR-rådgiveren som har ansvar for enheten som kontaktes, sier Rannveig.

HR-portalen er vår plattform for informasjon og retningslinjer knyttet til forhold som omhandler alle ansatte ved KHiO. HR-portalen inneholder tre håndbøker: Lederhåndbok, Personalhåndbok og HMS-håndbok.

De ulike oppgavefordelingene finner du under, og legges inn på ansattprofilene på khio.no:

Rannveig Reknes Overvik – teamleder HR

HR-kontakt for: avdeling teater, rektorat, direktør 

Øvrige ansvarsområder: 
• Faglig teamleder
• Lederhåndbok/HMS-håndbok
• Lederutvikling/kompetanseutvikling

Lillian Andersen – HR-rådgiver 

HR-kontakt for: avdeling design, seksjon for service, infrastruktur og brukerstøtte 

Øvrige ansvarsområder:
• IDF/medbestemmelse
• Lederhåndboken
• Lønnspolitikk/lønnsforhandlinger

Benedicte Angell – HR-rådgiver

HR-kontakt for: avdeling dans, avdeling opera, seksjon for virksomhetsstyring.

Øvrige ansvarsområder:
• Ansettelsesutvalg/ansettelsesråd
• Personalhåndbok
• Lederutvikling/kompetanseutvikling

Torild Gjerdet – HR-rådgiver

HR-kontakt for: avdeling kunst og håndverk og seksjon for teknisk produksjon

Øvrige ansvarsområder:
• HMS koordinator/AMU
• ARK-prosjektleder
• HMS-håndbok

Cathrine Følstad – HR-rådgiver

HR-kontakt for: avdeling Kunstakademiet og seksjon for studier, forskning og formidling 

Øvrige ansvarsområder:
• Ansettelsesutvalg/ansettelsesråd
• Personalhåndbok
• Lønnspolitikk/lønnsforhandlinger

Christophe Gras – HR-rådgiver (vikar)

HR-kontakt for avdeling design og seksjon for service, infrastruktur og brukerstøtte.