Mistenkelig gjenstand i Fossveien – ingen fare


KHiO 14. mai 2019, kl. 09:15

Naboar varsla om mistenkelig gjenstand i Fossveien. Politiet sperra difor av området og har nå undersøkt og kontrollert gjenstanden. Konklusjonen frå poliltiet er at gjenstanden ikkje er farleg. Sperringane blir difor nå tatt vekk.

Direktøren kalte rutinemessig inn beredskapsgruppa ved KHiO til møte og det blei beslutta å lage ei kort nyheitssak til intranett samt sende ut e-post med informasjon til tilsette og studentar.