Lønnsoppgjøret ved KHiO høsten 2017

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger ved Kunsthøgskolen høsten 2017 i henhold til Hovedtariffavtalens (HTA) pkt 2.5.1.

Frister

Følgende frister og datoer gjelder for årets lønnsforhandlinger ved Kunsthøgskolen i Oslo:

18. september kl 12:00 - Frist for innlevering av krav for alle uorganiserte og alle ledere

Merk at alle uorganiserte skal sende inn kravskjema for LO Stat, YS Stat og Unio
Kravskjemaet sendes til HR (personal@khio.no)
Ledere sender sine krav til Høgskoledirektør

Ansatte som er organisert bes kontakte sin organisasjon for informasjon om deres frister for innlevering av krav.

17. oktober - Kravoverlevering
18. oktober - Lønnsregulering for ledere (dekaner og seksjonssjefer)
19. oktober - Forhandlinger for Akademikerne
20., 25. og 27. oktober - Forhandlinger for LO/YS/UNIO

Følg lenken for å finne kravskjema og les mer om årets lønnsforhandlinger ved KHIO på HR-portalen (krever innlogging via Feide):