KHiOs åpningstider under pandemien

Møte mellom studentrådet og ledelsen 8. oktober 2020.

Studentrepresentanter i styret og studentrådet har stilt spørsmål til KHiOs åpningstider under pandemien og ønsket en vurdering av om skolen kan holde åpent lenger om kvelden.

På et møte mellom studentrådet og KHiOs ledelse var det enighet om å justere åpningstidene så raskt som det er praktisk mulig med bemanning og vakthold. Det skal inngås nye avtaler med vaktselskapet (som for tiden er delvis i streik) og bemanning i ekstra timer på hverdager og i helgene må løses. For tiden (under vekterstreiken) utføres stenging av skolen av egne ansatte som en ekstraoppgave på kveldstid.

De nye åpningstidene vil bli:
Hverdager, 06.00 – 22.00
Lørdag, 09.00 – 21.00
Søndag, 11.00 – 21.00

Du vil få beskjed når nye åpningstider trer i kraft.

Minner om at det er absolutt forbud mot inntak av alkohol og andre rusmidler på skolen.
I Studentreglementet, som alle studenter får ved studiestart, står det:

«Rusmidler
Arbeids- og studiemiljøet ved Kunsthøgskolen i Oslo skal være rusfritt. Rusmidler aksepteres ikke i arbeids- og studiesammenheng.
Ved brudd på dette kan studenten bortvises midlertidig fra Kunsthøgskolens lokaler.»

https://khio.no/intranett/for-studenter/studieinformasjon#reglementer-og-forskrifter

Annemarie Bechmann Hansen
direktør