KHiO-resultater i SHoT tilleggsundersøkelse

På grunn av koronasituasjonen har Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT) gjennomført en tilleggsundersøkelse i år. 118 KHiO-studenter har svart.

Den viser at studentene ved KHiO har hatt mer tilbud om fysisk undervisning enn landsgjennomsnittet, og studentene har tilbragt flere dager på campus. Studentene på KHiO er mer fornøyde med faglige forhold ved studiene, men flere av KHiO-studentene oppgir å ha hatt vansker med å klare løpende utgifter og opplever at korona har påvirket økonomien til det verre.

Flere av KHiOs studenter oppgir å ha middels eller god livskvalitet i forhold til landsgjennomsnittet, men andelen som oppgir å ha psykiske plager er høyere. Om lag halvparten savner ofte noen å være sammen med og 3 av 10 føler seg ofte isolert fra andre.

Det er ikke alltid like lett å orientere seg i hvilke tilbud om støtte som finnes, så det er laget en enkel oversikt over tilbud på KHiO.

Benytt dere av tilbudene som finnes!

Les mer om undersøkelsen.