Fra venstre: Sigurd Schiøth, Dag Bjørn, Nils Johnsen, Abas Ali Malik Lunde, Lashkar Mirbalouchzehi, Geir Hamre Moe
Fra venstre: Sigurd Schiøth, Dag Bjørn, Nils Johnsen, Abas Ali Malik Lunde, Lashkar Mirbalouchzehi, Geir Hamre Moe

IT samlet i seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur

IT er i sin helhet lagt til seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur, noe som vil gi vil gi en bedre utnyttelse av IT-ressursene på KHiO.

IT har siden august 2018 vært organisert i to team. Team IT-brukerstøtte har vært lagt til seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur og team IT-systemer og infrastruktur har tilhørt seksjon for virksomhetsstyring. Fra 1. mars er IT i sin helhet lagt til seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur. Det å samle IT vil gi en bedre utnyttelse av IT-ressursene totalt og være mer fleksibelt.