Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Informasjon om sommerstudio på KHiO 2023

Kunsthøgskolen i Oslo tildeler et begrenset antall sommerstudioer i perioden 26. juni – 18. august. Tildeling av sommerstudio vil bli foretatt av den enkelte avdelingsledelse.

VIKTIG: Søknad om sommerstudio sendes til din programkoordinator eller dekan – senest tirsdag 6. juni.

Plakat til oppslag (pdf)

Forutsetningene for å få adgang til sommerstudio på KHiO gjennom sommeren er at du som student:

 • har fått innvilget sommerstudio på din avdeling på bakgrunn av en faglig begrunnet søknad.
 • Har ryddet deg ut av og nullstilt det arealet som du har brukt i løpet av skoleåret. Les mer om hva dette innebærer i informasjonsskrivet du har fått om sommerstengning, rydding, nullstilling og lagring.
 • overholder skolens driftsreglement. Ved brudd på dette kan din tilgang til sommerstudioet bli trukket tilbake.
 • er tilgjengelig på telefon og holder deg løpende oppdatert på e-post via skolens e-postsystem.

Hvor vil ditt sommerstudio være og når kan det benyttes?

Grunnet sommerens renhold og vedlikehold begrenses adgangen for studenter med sommerstudio til kun noen få bestemte arealer:

 • Studenter på avdeling kunst og håndverk får tildelt plasser i bygg 4.1. Innflytting skjer 23. juni. Den enkelte student er selv ansvarlig for å rydde seg ut og rengjøre sommerstudioet før semesterstart og senest 18. august.
 • Studenter på avdeling design får tildelt plasser i bygg 6.4. Innflytting skjer 28. juni. Den enkelte student er selv ansvarlig for å rydde seg ut og rengjøre sommerstudioet før semesterstart og senest 18. august.
 • MERK: studenter fra avd. design som tildeles sommerstudio vil bli informert senere om midlertidig oppbevaring av eiendeler frem til innflyttingsdatoen.
 • Studenter på avdeling Kunstakademiet disponerer rom innenfor fagavdelingens egne arealer til sommerstudio. Du bes forholde deg til informasjon som gis direkte fra fagavdelingens ledelse i forhold til tildelt rom samt gjeldende inn- og utflytningsdatoer.
 • Studenter på avdeling opera disponerer sangrom og sangstudioer på plan 2 og 6 i Scenekunstbygget. Rommene kan benyttes fra semesterslutt og frem til 18. august.
 • Studenter på avdeling teater disponerer Loftet 1 og 2 i bygg 3.3 og 3.4. Rommene kan benyttes fra semesterslutt og frem til 18. august.
 • Studenter på avdeling dans disponerer Studio 12 i bygg 3.4. Rommet kan benyttes fra semesterslutt og frem til 18. august.
 • Fellesgarderobene mellom Prosjekttorget og trappa opp mot Servicesenteret kan benyttes.

VIKTIG:

 • Ditt adgangskort vil kun gi tilgang til de arealene som gjelder for din avdeling, samt til fellesgarderobene.
 • Ventilasjon og kjøleanlegg vil være slått av under sommeren for å spare energi. Det vil kunne medføre at lokalene blir varme.
 • Skolens verksteder holdes stengt fra og med 21. juni til og med 20. august.
 • Du er ikke dekket av skolens ordinære ordning for yrkesskadeforsikring.

Dersom du innvilges sommerstudio må du tilpasse deg eventuelle beskjeder gitt av drifts- og renholdsteamet i forhold til nødvendig renhold og vedlikehold som skal utføres i de tildelte arealene. Du må selv sørge for rengjøring og søppeltømming i ditt areal i løpet av sommeren. Drift og renhold gjør ikke dette.

Kunsthøgskolen i Oslo, mai 2023