Husk Studentundersøkelsen og SHoT-undersøkelsen

Mandag 22. mars sendes spørreskjemaet for årets studentundersøkelse ut.

Studentundersøkelsen

Mandag 22. mars sender vi ut spørreskjemaet for årets studentundersøkelse. Vi på Kunsthøgskolen i Oslo ønsker å vite hvordan dere som studenter opplever studiehverdagen ved høgskolen. Derfor gjennomfører vi en studentundersøkelse hvert studieår. Resultatene fra undersøkelsen er viktige for vårt videre arbeid med å videreutvikle utdanningstilbud og læringsmiljø, og dine svar brukes når neste studieår planlegges. Studentrådet og studentrepresentantene i styret er involvert i oppfølging av resultatene fra undersøkelsen, og alle studenter ved Kunsthøgskolen vil få informasjon om resultatene.

Undersøkelsen avsluttes 12. april og er helt anonym.

SHoT-undersøkelsen

Det er også fortsatt mulig å svare på årets ekstraordinære SHoT-undersøkelse (Studentens helse- og trivselsundersøkelse). Denne undersøkelsen er nasjonal og kan besvares av alle heltidsstudenter. Formålet med denne er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon er nå og har vært det siste året. Man logger på via tilsendt lenke, og undersøkelsen vil ta ca. 10 minutter å gjennomføre. Jo flere som svarer på denne undersøkelsen, jo bedre er muligheten til å følge opp studenthelsen på nasjonalt nivå, og vi får også en egen rapport for Kunsthøgskolen.

Undersøkelsen avsluttes 5. april og er helt anonym.

Mer informasjon her: https://studenthelse.no/