Gratis influensavaksine til KHiO-ansatte

Ledelsen på KHiO har etter rådføring med Arbeidsmiljøutvalget besluttet at det i år skal tilbys gratis influensavaksine til ansatte som ønsker det.

Tilbudet er frivilling og gjennomføres mandag 7., tirsdag 8. og torsdag 10. desember. Vaksinering gjøres av vår bedriftshelsetjeneste Synergi Helse. Det blir lagt ut lister i resepsjonen der du kan skrive deg på det aktuelle tidspunktet for deg. Rommet som benyttes til vaksinering er møterom bibliotek. Venterom for å unngå kø er i biblioteket og i resepsjonen.

Viktig forbehold

På grunn av koronasituasjonen er det usikkert hvor mange vaksiner som er tilgjengelig. Dette vet vi først etter 1. desember. Du får derfor en bekreftelse på din time etter 1. desember. Hvis du er i en risikogruppe, må du ta kontakt med din fastlege for å få vaksinen der.

Prosedyre for vaksinering

Etter du har fått vaksine bør du være tilgjengelig for sykepleier i 20 minutter, i tilfelle reaksjoner på vaksinen. Vi ber derfor om at du i denne tiden er i nærheten av møterom bibliotek.

Dersom du har du spørsmål, kan du ta kontakt med HR ved HMS-koordinator Torild Gjerdet.