Fotografering av tilsette

19. og 26. oktober er det fotografering av tilsette.

Tid: Torsdag 19. og 26. oktober, begge dagar mellom kl.10.00–13.00

Stad: Medielaboratoriet (inn til høgre når du står framfor resepsjonen)

Foto er til bruk for presentasjon av tilsette på khio.no
Du får sjølv sjå gjennom foto som er tatt når du er i studioet.

Vel møtt!