Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Første møte i utvalget for mangfold og likestilling

Utvalget for mangfold og likestilling er klart, og det første møtet er 17. desember

Gjennom hele høsten har forslaget til et utvalg for mangfold og likestilling gått gjennom en lang demokratisk prosess der det har blitt presentert og diskutert i flere runder i de forskjellige demokratiske fora som eksisterer på KHiO, inkludert to styremøter og et styrevedtak via e-post. Det har også vært en lang prosess å få en så bred representasjon på KHiO som mulig, der ikke minst Studentrådet har lagt ned mye arbeid for å sikre at studentrepresentanter reflekterer et stort mangfold og variasjon mellom bakgrunner, meninger og perspektiver.

Utvalgets første møte vil fokusere på informasjon og diskusjon. Utvalgets medlemmer vil bli informert om utvalgets mandat og formål, lover som utvalget vil forholde seg til, tidligere arbeid med mangfold og likestilling ved KHiO og eksempler på hvordan andre høyskoler og universiteter, både i og utenfor Norge, jobber med mangfold og likestilling og hvordan deres strategi og handlingsplaner er utformet.

Utvalget vil vi også diskutere hvordan utvalget skal organisere sitt arbeid og hvordan utvalget skal organisere for att involvere hele KHiO i arbeidet med mangfold og likestilling med høringsrunder og diskusjoner på KHiO for å motta forslag, innspill og kommentarer fra studenter og ansatte. Til slutt vil utvalget ha en første diskusjon om hvilke områder utvalget skal fokusere på. Denne diskusjonen vil bli fulgt opp på utvalgets neste møte i januar. Beslutninger om hvilke spesifikke områder utvalget skal arbeide med er først planlagt å tas litt senere på vårsemesteret.

Bakgrunn: KHiO oppretter utvalg for mangfold og likestilling

Medlemmer

Leder

 • Anne-Linn Akselsen, prorektor for utdanning

Studenter

 • Kevin Kurang, design
 • Andrea Nilsen Veiden, kunst og Håndverk
 • Paulina Stroynowska, Kunstakademiet
 • Øystein Dulsrud Klungnes, Operahøgskolen
 • Sara Baban, Teaterhøgskolen
 • Mariko Miyata Jancey, dans

Fagansatte

 • Jorge Manilla Navarete, kunst og håndverk
 • Saskia Holmkvist, Kunstakademiet
 • Maziar Raein, design
 • Magne Eliassen, Operahøgskolen
 • Petra Fransson, Teaterhøgskolen
 • Yaniv Cohen, dans

Teknisk- og administrativt ansatte

 • Dagfinn Skoglund, seksjon for teknisk produksjon
 • Cathrine Følstad, seksjon for virksomhetsstyring
 • Hanna Gjelten Hattrem, seksjon for studier, forskning og formidling
 • Kaja Glenne Lund, seksjon for service, brukerstøtt og infrastruktur
Agenda til møtet


Konstituering


1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringssaker

2. Utvalgets mandat og formål.

3. Tidligere arbeid med mangfold og likestilling ved KHiO

4. Lignende utvalgs arbeid med mangfold på høyskoler og universiteter, både i og utenfor Norge

Drøftingsaker

5. Organisering av utvalgets arbeid 6. Områder som utvalget skal arbeide med

Beslutningssaker

7. Fastsetting av møtedatoer for 2021

Eventuelt